Arena Personal legger vekt på å være synlige og positivt tilstede i mange ulike fora. Vi jobber tett med næringsliv, organisasjoner og privatpersoner for å være best mulig rustet til å levere rett person på rett plass. Vi tar dessuten ansvar for utviklingen av egen bransje, bl.a. ved å delta aktivt i NHO Service, hvor Arenas daglige leder Carine Helgesen nylig tok plass i styret for bemanningsbransjen.

Arena Personal er også tilstede i ulike medier/debatter/paneler hvor ulike temaer blir belyst, alt fra bemanning/rekruttering til by-/regionsutvikling eller politiske emner. Carine Helgesen, er dessuten fast skribent i næringslivsmagasinet Agenda. Nedenfor finner du et utvalg av Arenas bidrag i ulike medier.

Agenda 1-2013: ”Vikarbyrådirektivet – et løft for bemanningsbransjen”

Agenda 2-2013: ”Godt humør gir arbeidsglede”

Agenda 3-2013: ”I disse valgtider”

Agenda 4-2013: ”Hvordan vil 2014 bli?”

Fredrikstad Næringsforening – ”Arena Personal jakter på Norge”