Jeg er helt sikker på at mange hadde misunnet meg min arbeidsplass hvis de visste hvor bra jeg har det. Hver dag kan jeg gå på jobb – og glede meg til det!

Hva er det som gjør at man trives i rollen sin som arbeidstaker?

Du vil kanskje nevne stikkord som; spennende arbeidsoppgaver, gode kollegaer, en avslappet tone, grei lønn, kontroll på egen arbeidsdag og god kontakt med ledelsen… Alle disse tingene er viktige kilder til trivsel. Trivsel gir bedre helse!

Det er ikke tvil om at mange mennesker har lange og travle arbeidsdager! Dersom man har det godt i sitt arbeidsforhold, takler man press og stress så mye, mye bedre.

Er man omringet av positivitet det meste av tiden, er det ingen tvil om at  man blir mer kreativ og løsningsorientert, og takler utfordringer bra!

På jobben hos oss er vi 6 ansatte, som jobber tett sammen i åpent landskap.

Nærheten gjør at vi deler oppturer og nedturer, gleder og sorger med hverandre, jobbrelatert og også private. Vi får ofte besøk av medarbeidere og potensielle medarbeidere, som føler atmosfæren og at de faktisk er en del av miljøet. Det er slik vi vil det skal være!
Når vi er på besøk hos bedriftene og blir kjent med de ulike miljøene, fanger vi fort opp hva slags atmosfære det er der. I rekrutteringsøyemed, mener jeg faktisk at en stor suksessfaktor for en ny og vellykket ansettelse, er at man er bevisst på atmosfæren og om man passer inn i miljøet.

Sykefraværet forteller ofte om hvordan miljøet er i de ulike bedriftene.

God helse kommer ofte til uttrykk at man sjelden  er syk! Det er ikke unaturlig å være syk i ny og ne – men det er også sånn at trives man på jobb, har man høyere terskel fra å være borte fra jobb. En annen underliggende årsak, er også at man ikke ønsker at det skal gå utover kollegaene at man er hjemme. Apropos kollegaene: Det å ta seg tid til kollegaene sine er viktig! Datteren min på 12 foreslo at man på arbeidsplassen burde sette av en halv time i uka til å snakke sammen… Et godt tips!

Hos oss på kontoret vårt er det mange ting som gir god helse! Selv om vi har travle dager, med uforutsette oppgaver og utfordringer hver dag, har vi alltid tid til en spøk – eller en morsom historie. Jeg sier det ofte, men det er ingen motsetning mellom å være seriøse og å ha det gøy i hverdagen! – Vi ser fram til fredager, med litt ekstra på bordet i lunsjen.

– Og når ikke alle er opptatt av å slanke seg, vanker det ofte ei fredagskake også..

Det å gi av seg selv er utrolig viktig! Dette er viktig i alle sammenhenger, men i forholdet til kollegaer og arbeidsplassen sin, må man selv bidra mye for å skape et godt miljø.

Arbeidstilsynet hadde en kampanje i 2011 som het: ”Gode kolleger – en del av jobben”.
Noen gode tips, som det er lett å etterleve, refereres her:

Ditt bidrag er viktig:              Du og alle andre kan påvirke eget arbeidsmiljø.
Ta initiativ:                             Ta initiativ, si fra og foreslå forbedringer hvis nødvendig.
Bidra til god dialog:               Skap en god og åpen dialog med leder og kolleger om det som er vanskelig.
Del kunnskap:                        Del kunnskap, tips og råd med kollegene dine. viktig!
Ta deg tid:                              Ta deg tid til dem som er rundt deg i hverdagen.
Gi anerkjennelse:                  Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb.
Følg felles kjøreregler:        Følg de kjørereglene og rutinene dere har blitt enige om.
Ta avstand fra mobbing:       Ikke aksepter mobbing eller utfrysning.
Vær inkluderende:                Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk.

Bruker man dette som greie kjøreregler, kan det bidra til et godt arbeidsmiljø og enda bedre trivsel og helse på din arbeidsplass!

GOD SOMMER fra Arena Personal 🙂