Informasjon om behandling av personopplysninger i Arena Personal

Informasjon om behandling av personopplysninger i Arena Personal

Informasjon om behandling av personopplysninger i Arena Personal

Vi beskytter personopplysningene dine

Den enkeltes personlige integritet og sikkerheten til deres personopplysninger er viktig for Arena Personal. Arena Personal er ansvarlig for riktig behandling av personopplysninger, i samsvar med gjeldende lov. Denne informasjonen gjelder for deg som kandidat, kunde, leverandør og for de som kontakter oss via nettsiden.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

For deg som kandidat behandler vi opplysninger for å kunne ha en fungerende rekrutterings- og bemanningsprosess og for å kunne ha en jobbsøkefunksjon med søkbare CV-databaser, som er grunnlaget for de tjenestene vi tilbyr. Informasjonen brukes til å forbedre tjenestene og servicen vi tilbyr deg og kundene våre samt å utføre analyser av bruk av tjenesten og ytelsene våre, for å forbedre tjenesten og vår måte å jobbe på.

For deg som kunde behandler vi personopplysninger i forbindelse med administrasjon av levering, tilbakemeldinger om oppdrag, kundeserviceaktiviteter samt for statistikk, evaluering og kvalitetssikring i visse tilfeller. I leverandørregisteret vårt behandler vi personopplysninger for å ivareta forretningsrelasjoner og i forbindelse med eventuelle reklamasjoner.

Vi vil gjerne kommunisere med deg via e-post. Hvis du har besøkt en av våre nettsider og godtatt behandling av personopplysninger i et av våre kontaktskjemaer, har du samtykket til at kontaktopplysningene dine også brukes for kommunikasjon med deg. Hvis du ikke vil at opplysningene dine skal brukes til markedsføringsformål, kan du kontakte oss på e-post personopplysninger@arenakoncernen.se.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Personopplysninger omfatter alle typer informasjon som kan være direkte eller indirekte avledet fra en naturlig person.

Etter ditt samtykke som jobbsøker, kan vi samle inn og behandle følgende:

  • Kontaktinformasjon som navn, personnummer, brukernavn, passord, adresse, telefonnummer, e-postadresse
  • Informasjon gitt i CV-dokument og andre søknadsdokumenter samt opplysninger om villighet til flytte og ønsker om rolle og arbeidssted
  • I forbindelse med intervjuer kan informasjon om svar på intervjuspørsmål, ferdighetstester, personlighetstester og dokumentasjon fra referansesjekker, informasjon om ferdigheter og kopier av attester, karakterutskrift og yrkeslegitimasjon samles inn. Du kan også bli bedt om å gi oss et registerutdrag fra myndighetene, disse tilintetgjøres etter at vi har registrert godkjenning/avvisning etter kundens krav.
  • I rekrutteringsprosesser kan vi kommunisere via e-post eller annen form for å håndtere saken din på en god måte.
  • Vi kan bruke en tredjepart til å utføre hele eller deler av rekrutteringsprosessen, og vil da sørge for at disse partene følger våre instrukser om behandling av personopplysninger. Personopplysninger genereres ved å kategorisere informasjon som metadata, historikk og annet

Når det gjelder deg som kunde eller leverandør, behandler vi kontaktinformasjonen du har oppgitt samt informasjon om oppdraget eller tjenestene/produktene som skal leveres. Behandlingen av personopplysningene dine i våre registre skjer på grunnlag av avtaler, juridiske forpliktelser og legitim interesse. Når det gjelder legitim interesse, bruker vi informasjonen din for eksempel til å tilpasse vår kommunikasjon til deg.

Hvem vil ha tilgang til opplysningene dine

Arena Personal kan dele informasjon fra jobbsøkere, kunder og leverandører med alle selskaper innenfor Arenakonsernet for å kunne tilby og utvikle tjenestene vi samarbeider om.

Informasjon deles også for å raskt og effektivt gi kandidater nye oppdrag for kunden og tilby kandidater til eksisterende og nye kunder. Informasjon om din brukerprofil og informasjon knyttet til rekrutteringsprosessen kan utleveres til partnere og leverandører involvert i rekrutteringsprosessen.

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene lagres i en database hvor vår IT-partner er ansvarlig for driften. Personopplysninger lagres bare så lenge det er behov for å bevare dem for å kunne oppfylle de formål som dataene ble samlet inn til og i samsvar med juridiske forpliktelser.

Beskyttelse av personopplysningene dine

Arena Personal, som er en del av Arenakonsernet, har gjennomført nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte hele IT-miljøet vårt. For å sikre at personopplysninger behandles på en sikker måte, bruker vi datanettverk som er sikret mot datainnbrudd med blant annet brannmurer og standard passordbeskyttelse. Vi oppdaterer og tester sikkerhetsteknologien vår kontinuerlig.

Arena Personals ansatte og samarbeidspartnere er bundet av taushetsavtaler, og er derfor pålagt å overholde fastsatte regler og retningslinjer for IT-sikkerhet og dokumentasjon samt andre interne regler som ytterligere regulerer behandlingen av personopplysninger. All behandling av Personopplysninger utføres i henhold til bestemmelsene i gjeldende lovgivning.

Dine rettigheter

Personvernlovgivning gir deg en rekke rettigheter i forhold til behandlingen av personopplysningene dine. Du har rett til å få tilgang til personopplysninger som er registrert om deg. Hvis de er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å be om at informasjonen blir rettet eller slettet, det samme gjelder hvis du ikke lenger ønsker å være registrert som jobbsøker hos oss.

  • Tilgang til personopplysningene dine og retting

Forespørsler om registerutdrag eller retting/sletting av data sendes via e-post til personuppgifter@arenakoncernen.se Merk meldingen med «Registerutdrag». Hvis du mener at informasjon i et register er uriktig eller misvisende, bør du også be om korrigering ved å sende en e-post til adressen ovenfor. Merk meldingen med «Rettelse».

  • Dataportabilitet

Du har også rett til å få en kopi av personopplysningene som gjelder deg i et strukturert format (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet inkluderer bare informasjon som du selv har gitt oss.

  • Begrensning

At opplysninger begrenses betyr at vi bemerker at håndteringen av personopplysningen skal begrenses til et bestemt formål.

  • Trekke tilbake samtykke

I den grad vi behandler personopplysningene dine etter ditt samtykke, har du rett til når som helst å oppheve ditt samtykke til behandlingen.

Endringer i denne informasjonen

Arena Personal forbeholder seg retten til å revidere denne informasjonen fra tid til annen. Hvis vi gjør mindre endringer, publiserer vi disse på nettsiden vår. Hvis vi endrer informasjonen på en måte som skiller seg vesentlig fra det som er beskrevet i dag, vil vi varsle deg om disse endringene på en annen hensiktsmessig måte.

Spørsmål og bekymringer

Hvis du har spørsmål om behandling av personopplysninger i Arena Personal, er du velkommen til å kontakte oss via e-post på personopplysninger@arenakoncernen.se. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du får, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.

 

Cookies og personopplysninger. På Arena Personal bruker vi cookies for at våre tjenester skal fungere på best mulig måte. Ved å fortsette å bruke webområdet godkjenner du at vi bruker dem. Informasjon gjeldende cookies.

Ok