Langsiktig investering

Langsiktig investering

Rekruttering  – En langsiktig investering

Å rekruttere er å ligge i tet! Det bidrar til utvikling av både arbeidsgruppen og firmaet. Gjennom kompetansebedømming og selektivt utvalg sikrer vi at du har rett person på rett plass i ditt firma.

Vi kan rekruttering

Når det er på tide med nyrekruttering er det viktig at man får en effektiv rekrutteringsprosess og at man er sikker på at en tilbyr stillingen til rett person. Vi hjelper firmaer med hele eller deler av rekrutterings-prosessen. Vi kan alle delene og og arbeider på alle nivåer med så vel ledelse, spesialister som medarbeiderrekrutteringer.

Vi påtar oss både mindre og riktig store rekrutteringer og gjør f.eks. utvalg, personbedømminger, innhenter referanser, personlighets– og ferdighetstester. Du som kunde får en kvalitetssikret rekruttering hvor du til slutt sitter igjen med et fåtall kandidater som du selv kan velge imellom.

Nytten for deg

Gjennom et samarbeid med oss får du en uavhengig vurdering av kandidater som er tiltenkt for en ansettelse eller for ett internt opprykk. Gjennom en enhetlig rekrutteringsprosess med tydelige definerte metoder måles kandidatenes styrker og utviklingsområder mot de målbare kravene i jobb spesifikasjonen.

 

Å finne rett

Forberedelser Jobb spesifikasjonen Utvelgelse
  • Behovsanalyse
  • Bedriftanalyse
 • Kravprofil
  • Arbeidsbeskrivelse
  • Arbeidsplassbesøk
  • Annonseformulering
 • Avtale
 • Annonsering
  • Nettverk
  • Utvalg
  • Intern utlysning
 • Ekstern utlysning
 • Intervjuer
  • Dybdeintervjuer
  • Kartlegging
  • Referanseinnhenting 1
 • Kandidater
Presentasjon kunde Ansettelse Oppfølging
  • Kandidatpresentasjon
  • Ansettelsesintervjuer
  • Referanseinnhenting 2
 • Personlighetstester
 • Forhandling
  • Ansettelsesavtale
  • Oppsigelsestid
 • Introduksjon
 • Med kunde
 • Med kandidat
 • 10-12 uker etter arbeids-start

Cookies og personopplysninger. På Arena Personal bruker vi cookies for at våre tjenester skal fungere på best mulig måte. Ved å fortsette å bruke webområdet godkjenner du at vi bruker dem. Informasjon gjeldende cookies.

Ok