Renate Nilsen har i utgangspunktet vært vikar internt hos oss i Arena Personal, men på grunn av sin bakgrunn og personlighet har hun raskt blitt en viktig brikke for vår suksess!

Vi er glad for at Trond Magnussen kommer tilbake til Arena Personal etter 2 hektiske og spennende år i Stjernen Hockey. Han var med med på å bygge Arena Personal fra starten av, og ser fram til å gjøre Arena Personal til et enda mer attraktivt og solid selskap sammen med teamet! Trond starter i begynnelsen av august.