Henning
Adm.dir. Henning Eriksen, Herføll Gruppen og Dgl. Carine Helgesen, Arena Personal.

Det er med stolthet vi har signert en rammeavtale med Herføll Gruppen AS – Byggmakker.
Vi takker for det innledende arbeidet i forkant av avtalen, og ser fram til å fortsette den gode og konstruktive dialogen i tiden som kommer.

Vi er et solid team som er klare til å bemanne og rekruttere der hvor behovet oppstår! Lykke til med oss som samarbeidspartner!