”En bemanningsbedrift som har oppnådd RA-bevis, er en bedrift som er blitt revidert på lovligheten av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis.” Som medlem av NHO Service, må alle bemanningsforetak gjennom denne revisjonen innen 2017. Det er et viktig ledd i å skape et sterkere omdømme for bransjen.

Arena Personal har i disse dager vært gjennom revisjon, og venter på godkjenning som ”Revidert Arbeidsgiver”!