Roger Hem har vært Senior rekrutterer i vårt søsterselskap i konsern, Impact – og har nå sagt ja til å lede vår avdeling i salgsarbeidet for vårt team i Arena Personal i Oslo, fra 1.juni d.å. Vi setter stor pris på at Roger har sagt ja til denne oppgaven, og vil selvsagt være svært operativ og ute i markedet. Bemanning er det store satsningsområdet, men som spesialist også innenfor rekruttering vil Roger fortsatt ha dette som sitt arbeidsfelt.
Arena Personal og Impact jobber tett sammen i et sterkt fagmiljø, hvor det alltid er fokus på at oppdrag løses av den/ de med den riktige kompetansen og bakgrunnen.

Roger har solid og allsidig erfaring fra rekruttering og bemanning, spesielt innen næringsmiddelindustrien og havbruksnæringen. Han har i tillegg bred erfaring i rekruttering til salg- og markedsrelaterte stillinger, produksjonsrelaterte stillinger og lederstillinger. Roger har lang erfaring fra ledende stillinger i selskaper innen næringsmiddelindustrien som eksempelvis Honningcentralen, Tine, Cerealia, Orkla m.fl.

Roger tar gjerne imot en telefon fra deg som måtte være eksisterende eller potensiell kunde, og stiller mer enn gjerne i et møte med deg!